EN
Anasayfa  ›  Kurumsal  ›  Yönetim Kurulu
 

Smarttech olarak, değer ürettiğimiz tüm faaliyet alanlarında topluma, içinde yeraldığımız çevreye, herbiri Smarttech Ailesinin değerli fertleri olan çalışanlarımıza, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza karşı her tür sorumluluğumuzu gözeterek, yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmekle kalmayıp koşulları geliştirmek üzere sürekli iyileştirme prensibi ile hareket etmekteyiz.


Kurucumuz Barış DOĞAN'ın ülke ekonomisiyle birlikte büyümek hedefi ile çıktığı yolda, sürdürülebilir büyüme için; yaşam boyu öğrenmeye ve bireysel gelişime, yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamaya, çevrenin korunmasında öncü olmaya ve tüm bu konularda toplumda farkındalık oluşturmak üzere katkı sağlamaya devam etmekteyiz.